Lô câm đầu 2 hôm sau đánh con gì?

Lô câm đầu 2 hôm sau đánh con gì?